En specialist på piratkopieringsutredningar berättar

7 juni, 2011

Av Niclas Franklin, VD ISE AB

Som utredare är det alltid lika spännande när man får ett uppdrag från en ny kund. Man ska sätta in sig i företagets arbetssätt, deras specifika produkter och inte minst lära känna den eller de personer som blir våra kontaktpersoner.

När jag lämnade Länskriminalpolisen i Göteborg för mer än tio år sedan sa en av mina chefer ”du kommer sakna de stora rubrikerna”, han visste inte hur fel han hade. Jag hade knappast valt polisyrket för rubrikernas skull utan av helt andra skäl. Kort efter grundutbildningen fick jag en tjänst som spanare och stortrivdes med att utreda brott och samla information om kriminella och deras nätverk.

På den roteln jag arbetade handlade det mest om grova våldsbrott och spaning mot den organiserade brottsligheten. Självklart blev de ofta rubriker kring de ärenden man utredde eftersom löpsedlar om mord och spektakulära rån säljer fler lösnummer. Jag märkte ganska snart att det fanns ett behov hos brottsutsatta företag att få hjälp med utredningar som inte polisen kunde hantera, främst på grund av resursbrist men även på grund av okunskap.

2004 drog jag igång ISE AB (Investigation Services Europe) och sedan dess har mycket hänt och vi är idag förmodligen det största utredningsföretaget i Sverige även om vi är ganska få medarbetare jämfört med många av våra utländska kollegor.

Vad gör man som varumärkesägare när man misstänker att ens produkter kopierats och säljs i någon butik?

Man kan självklart gå till polisen och anmäla brottet och ibland når man önskat resultat, det sker ett beslag och någon straffas för brottet.

Våra kunder är av naturliga skäl inte så förtjusta i att öppet skylta med sina problem, men bland våra uppdragsgivare finns advokatbyråer, utländska utredningsföretag och svenska och utländska varumärkesägare.

Ibland gör vi enstaka provköp åt en utländsk kund när de fått ett tips. I andra fall handlar det om omfattande utredningar med månader av spaning och kartläggning av kriminella närverk, logistikkedjor och lagerplatser.

Vi arbetar med alla traditionella utredningsmetoder: provköp, inre spaning, yttre spaning och användning av informatörer för att nämna några. Allt oftare stöter vi på kriminella grupperingar som tidigare handlat med narkotika och rånat värdetransporter men som istället börjat handla med piratkopior av olika slag. Ofta är det mer lukrativt, risken är lägre och åker de fast blir straffen låga.

Det är också tydligt att acceptansen för gemene man att köpa piratkopior är stor. – Är det bara billigt så är det okay tycks den allmänna meningen vara.

För oss som ser hur omfattande och välorganiserad handeln med kopiorna är och hur mycket pengar mc-gäng och andra kriminella tjänar på varorna så känns det inget vidare när man hör och ser hur vanligt folk göder verksamheten. Tvärtom så känns det riktigt bra de gånger vi genom en framgångsrik utredning lyckas slå hål på en gruppering och brutit distributionsvägarna. Varumärkesägaren blir nöjd och vi har dragit ett strå till stacken i den eviga kampen mot de som står utanför samhället och dess regler.

- Det är just den känslan som driver mig och mina medarbetare och vi gör helst vårt jobb utan några rubriker.

 

« Tillbaka till nyhetsflödet