SvD Näringsliv uppmärksammar Världsdagen mot Piratkopiering och lanseringen av kampanjen ”Vad du betalar för”

12 juni, 2011

Behövs en dag mot piratkopiering?

Åsa Persson är projektledare för kampanjen ”Vad du betalar för” som arrangeras i Sverige av Svenska föreningen mot piratkopiering med anledning av den Internationella dagen mot piratkopiering.

Behövs en dag mot piratkopiering?

–Ja, för att sprida kunskap om de allvarliga riskerna med piratkopiering och för att skapa opinion. Folk ifrågasätter i dag inte varifrån piratkopior kommer. Medan man skänker pengar till kampen mot barnarbete köper man piratkopior. Det man inte känner till är att bakom piratkopior döljer sig inte sällan just de problemen.

Hur kommer ni att uppmärksamma dagen?

–Vi har valt att göra en virtuell kampanj som bygger på annonsering, figurering i sociala medier och en kampanjsajt där vi har samlat information och artiklar om problemen och riskerna med piratkopiering. Det finns även råd om hur man undviker att köpa en piratkopia i tro om att den är äkta.

I förra veckan uppmärksammades det i media att socialdemokraternas nya partiledare Håkan Juholt har ett märkesskärp som är en kopia. Hur allvarligt är det tycker du?

–Allvarligt. Dagens konsument, däribland Håkan Juholt, är ovetande om den brottslighet som ligger bakom och de allvarliga konsekvenser och risker som piratkopieringen medför. Det vill vi ändra på genom att visa på vad du som konsument egentligen betalar för när du köper en kopia.

Vilka är det som drabbas av handeln med piratkopierade varor?

–Det är många. Företagen vars produkter blir piratkopierade påverkas. Varumärket missgynnas, det hämmar forskning och utveckling och påverkar konkurrenssituationen. Kopiorna medför också hälso- och säkerhetsrisker eftersom produkterna inte genomgår någon kontroll.

Är det olagligt att köpa piratkopierade varor på semesterresan?

–Vi har valt att fokusera på vad som är moraliskt rätt och fel när det kommer till handel med piratkopior. Och när man vet vad som döljer sig bakom piratkopiorna så tror och hoppas jag att många i fortsättningen väljer att avstå från att köpa en kopia.

TOVE CARLÉN Reporter Näringsliv

08-13 50 00 tove.carlen@svd.se

För att läsa artikeln i sin helhet klicka här

« Tillbaka till nyhetsflödet