Om Världsdagen mot Piratkopiering

Världsdagen mot Piratkopiering (World Anti-Counterfeiting Day) är ett internationellt initiativ som instiftades år 1998 av Global Anti-Counterfeiting Group (GACG) och som äger rum en gång per år runt om i världen. I Sverige är det Svenska Föreningen mot Piratkopiering (SCAG) som står bakom arrangemanget. Syftet med dagen är att sätta problemet med piratkopiering i fokus samt att sprida kunskap och uppmärksamma konsumenter, näringsidkare, politiker och lagstiftare på de risker och konsekvenser som den illegala handeln med piratkopierade varor medför. Temat för Världsdagen mot Piratkopiering varierar från år till år och likaså hur de länder som deltar väljer att uppmärksamma dagen.

2012 kommer Världsdagen mot Piratkopiering att gå av stapeln den 7 juni och årets tema är läkemedel.