Sponsorer/samarbetspartners

Utan stöd och bidrag från våra sponsorer och samarbetspartners hade kampanjen ”Vad du betalar för” inte blivit verklighet. SACG vill därför rikta ett stort tack till alla er som varit med och bidragit till kampanjens genomförande:

 

GOZZO

Sony Ericsson

Vi samarbetar även med:

GACG (Global Anti-Counterfeiting Group) – www.gacg.org
Tullverket – www.tullverket.se
Internationella Åklagarkammaren – www.aklagare.se