Hur jag som konsument påverkas

Den illegala handeln med piratkopierade varor har inte bara avsevärda ekonomiska konsekvenser genom dess påverkan på forskning och utveckling, arbetsmarknaden och den fria konkurrensen utan ingår även som ett led i en alltmer omfattande internationell organiserad brottslighet och utgör ett hot mot människors liv, hälsa och säkerhet.

De ekonomiska konsekvenserna medför bland annat att konkurrensen på marknaden påverkas negativt och att arbetstillfällen och skatteintäkter går förlorade. Bara på den europeiska marknaden beräknas cirka 100 000 arbetstillfällen gå förlorade årligen. Små- och medelstora företag riskerar också att konkurreras ut av piratkopiatörerna. Den klassiska svenska Lovikkavanten och Morakniven är exempel på företag som varit hårt pressade på grund av den ökande handeln med piratkopior. Företaget bakom Lovikkavanten försattes tillslut i konkurs, och med det gick också ett stycke svensk kultur och tradition ur tiden.

Barnarbete, extremt dåliga arbetsförhållanden och bristande säkerhets- och kvalitetskontroller är också vanligt förekommande vid tillvekningen av piratkopior. En piratkopiatör kan ena dagen tillverka kläder eller väskor och andra dagen läkemedel eller mobiltelefoner. Vad som tillverkas är det alltså inte så noga med – huvudsaken är att det går att tjäna stora pengar på verksamheten.

Piratkopiering hämmar även forskning, utveckling och innovationer. Bland annat minskar investeringsviljan i ny forskning. Dessutom skadar piratkopieringen ett företags varumärke och goodwill som ofta kostar företagen enorma pengar att bygga upp.

Den ökande risken för konsumenternas liv och hälsa är kanske de mest oroväckande konsekvenserna. Piratkopierade vardagsprodukter som läkemedel, matvaror, alkohol, cigaretter, hygienprodukter, elartiklar och reservdelar till bilar och flygplan har redan lett till att ett stort antal människor har blivit sjuka, skadats eller fått sätta livet till, och frågan är hur många fler som kommer att drabbas innan detta får ett slut.