Kopplingar till organiserad brottslighet

Dagens handel med piratkopior utgör också en del av den internationella organiserade brottsligheten. Det är den höga lönsamheten och de låga riskerna som lockar och de piratkopiatörer som överhuvudtaget ställs inför rätta riskerar i praktiken endast låga straff eller att kopiorna förstörs. Handeln med piratkopior liknar i stora drag narkotikahandeln, och erfarenheter därifrån tyder på att problemet inte helt kan elimineras så länge som det går att tjäna stora summor pengar.

Det finns flera exempel på hur piratkopierade produkter har haft direkta eller indirekta kopplingar till organiserad brottslighet, gängaktiviteter och terroristorganisationer som med hjälp av handeln med piratkopior finansierar den illegala verksamheten och tvättar pengar som inflyter från annan kriminell verksamhet. Interpol, som efter terrordåden den 11 september 2001 bildat en speciell ”Action Group” för bekämpningen av pirathandeln, ger följande exempel för att belysa allvaret med piratkopiering

  • Ett fartyg som kom från Dubai till Köpenhamn och som var lastat med förfalskade schampon och parfymer hade kopplingar till Al Qaeda,
  • I Kosovo finns tungt kriminella grupper som ägnar sig åt att sälja oäkta varor som CD-skivor, kläder, skor och cigaretter.
  • Hezbollah i Libanon bedriver handel med oäkta varor som producerats i Europa och som sedan smugglas till Sydamerika.
  • Kopplingar finns även till militanta oppositionsgrupper som Hamas och ETA samt militanta terrorgrupper i Paraguay och på Nordirland.
  • Handeln med piratkopierade varor har också stor betydelse för den italienska maffian Camorran.