Piratkopiering i siffror

600 miljarder dollar
beräknas förfalskningsindustrin omsätta årligen runt om i världen.

5-7% av världshandeln
är den andel som handeln med piratkopierade produkter motsvarar.

103 miljoner varor
stoppades av de europeiska tullmyndigheterna år 2010, varav värdet av dessa uppskattas till över 1 miljard Euro.

41 miljoner kronor
är värdet av de varor som stoppades av Tullverket förra året.

100 000 arbetstillfällen
beräknas gå förlorade årligen inom EU.

 

 

Källor:
European Commission Taxation and Customs Union
IACC
ICC
Tullverket