Om SACG

SACG eller Svenska Föreningen mot Piratkopiering är en ideell förening som bildades år 1997. SACG är den gemensamma samlingspunkten för företag och organisationer som verkar för att hindra förekomsten och handeln med piratkopierade och varumärkesförfalskade produkter. Sedan starten har SACG arbetar aktivt med att få frågor om piratkopiering att hamna högt upp på agendan hos lagstiftare och andra beslutsfattare både i och utanför Sverige och detta sker bl.a. genom lobbying, opinionsbildning, remissvar samt utbildningar och seminarier för medlemmar och andra intressenter. SACG samarbetar även med andra organisationer på området och är ständigt involverad i det internationella arbetet mot piratkopiering, främst inom ramen för EU-kommissionens Observatory on Counterfeting och Piracy.

Mer information om SACG och föreningens verksamhet hittar du på www.sacg.se.